Russiske piger og opholdstilladelse

Reglerne om familiesammenføring for russiske piger!

Online dating med russiske piger kan meget vel føre til dette scenarium:

Du har mødt din eventyrprinsesse, og nu vil i eventuelt gerne flytte sammen i Danmark. Men hvad skal man tænke på i den forbindelse?

Kan russiske piger få opholdstilladelse i Danmark? Især 24-års-reglen er afgørende i denne forbindelse. Bliv lidt klogere på visum-junglen lige her!

Først og fremmest gælder det for russiske piger, som det gælder sig for alle andre borgere fra lande udenfor EU, at de skal have et visum for at kunne opholde sig i Danmark. Ifølge Udlændingestyrelsen skal en ansøgning om visum indgives via en dansk repræsentation, altså en ambassade eller et generalkonsulat, i udlandet.

Russiske piger, kan godt få opholdstilladelse i Danmark, hvis de er 24 årAnsøgningsskema til et visum

Ansøgningsskema kan udleveres på repræsentationen. I nogle lande har Danmark ikke en repræsentation, der kan behandle visumsager. I disse lande har Danmark ofte indgået en aftale med en repræsentation fra et andet Schengenland, som står for at behandle visumansøgninger til Danmark. Hvis der hverken er en dansk repræsentation eller en repræsentation fra et andet Schengenland, som kan behandle visumansøgninger til Danmark, kan ansøgningen indgives i et andet land, hvor Danmark er repræsenteret.

De danske repræsentationer kan bl.a. afvise at behandle en visumansøgning, hvis:

  • Ansøgeren ikke bor eller opholder sig lovligt i det land, hvor ansøgningen afleveres – Det vil sige at russiske piger skal aflevere ansøgningen i Rusland og ikke eks. Ukraine etc.
  • Ansøgningen ikke indeholder de nødvendige oplysninger – De fleste professionelle bureauer for russiske piger kan imod en mindre betaling sørge for dette.
  • De dokumenter, der afleveres sammen med ansøgningen, ikke er fuldstændige og ægte.

Russiske piger og den berømte 24 års regel

Det er muligt for din bedre, russiske halvdel at få opholdstilladelse i Danmark i henhold til udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, der omhandler familiesammenføring. Det kræves dog, at de øvrige betingelser i § 9, altså stk. 3-11, er opfyldt. Bl.a. skal ægteskabet være indgået frivilligt, ligesom du skal kunne dokumentere, at du råder over egen bolig, og at du kan forsørge din hustru. Endvidere er der et krav om tilknytning, eftersom jeres fælles tilknytning til Danmark skal være større end jeres tilknytning til et eventuelt andet land.

Den såkaldte 24-års-regel betyder, at udlændinge over 24 år kan ansøge om opholdstilladelse i Danmark, hvis denne person er gift og samlevende med en person, der har dansk indfødsret. Dette fremgår af udlændingeloven. Hvis både du og din russiske brud er over 24 år, er hun altså sikret opholdstilladelse, hvis I gifter jer og flytter sammen i Danmark – og hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Man kan dog også tildeles opholdstilladelse på baggrund af job eller studier.

Søg efter russiske kvinder på 24 år eller ældre, hvis i skulle forelsker jer og ønske at bo i DanmarkHvis du og din partner er under 24 år, er der anderledes og strengere regler på området. Du kan læse mere om opholdstilladelse i udlændingeloven, især i den nævnte § 9. Som regel er de russiske kontaktbureauer også behjælpelige med at undersøge visum-regler etc.

Alt det tekniske du nu har læst på denne side, kan opsummeres til en stor grundregel:

HVIS DU ØNSKER AT HAVE KONTAKT MED RUSSISKE PIGER, SÅ SØRG FOR AT DE ER FYLDT 24 ÅR, FORDI SÅ ER HUN SIKRET OPHOLDSTILLADELSE I DANMARK… HVIS DET SKULLE KOMME SÅ VIDT!

Alle de andre love fra § 9 og regler om Schengen samarbejde, har simpelthen kun praktisk betydning for russiske piger under 24 år. Dette betyder jo så ikke at det er umuligt at få opholdstilladelse eller statsborgerskab til russiske piger under 24, men det kan bare være mere omstændigt!